• Projectnaam: Bouwteam Dijksversterking Grutbroek
  • Opdrachtgever: Waterschap Rijn en IJssel
  • Rollen: inkoopstrateeg en contractadviseur
  • Periode: 2021-2022

De waterkering langs de Oude IJssel voldoet ter hoogte van het industrieterrein Grutbroek over een lengte van 1100 m niet aan de vereiste sterkte en hoogte bij extreem hoge waterstanden. Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ)  voert als initiatiefnemer de dijkversterkingsmaatregelen uit, als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. WRIJ is als beheerder verantwoordelijk voor de waterveiligheid en heeft de zorgplicht om deze waterveiligheid in stand te houden of te verbeteren. Vanuit deze veiligheidsopgave is het project Dijkversterking Grutbroek gestart om, in nauwe samenwerking met de aanliggende bedrijven en de directe omgeving de primaire waterkering te versterken.

WRIJ was op zoek naar een expert aannemer om de dijkversterking te realiseren. De adviseurs van Prowez hebben meegedacht over de beste inkoopstrategie. Via een aantal workshops is uiteindelijk gekozen voor een aanpak waarbij een aannemer het project door middel van een twee-fasenovereenkomst (met een bouwteam) gaat realiseren. Er is een aanbesteding georganiseerd waarbij in de toekenning van de opdracht een onderscheid is gemaakt tussen de bouwteamfase (fase 1 waarin het ontwerp wordt gerealiseerd) en de uitvoeringsfase (fase 2 waarin het ontwerp uitgevoerd wordt).

Het idee van WRIJ was om samen met de te selecteren aannemer een relatie op te bouwen die een gezamenlijke win-win-relatie creëert, waarin beide partijen actief werken aan elkaars succes en daarom verbonden zijn met en toegewijd zijn aan elkaars succes. Om gezamenlijke doelstellingen met succes te bereiken, is het van cruciaal belang om een reeks gemeenschappelijke normen en waarden voor de relatie toe te passen.  Het was de specifieke bedoeling van WRIJ om de relatie op een zeer samenwerkingsgerichte manier vorm te geven, die is gebaseerd op leidende samenwerkingsprincipes. De leidende principes die WRIJ wil naleven zijn: wederkerigheid, autonomie, eerlijkheid en transparantie, loyaliteit, proportionaliteit en integriteit. Deze leidende principes hebben onder leiding van de adviseurs van Prowez een centrale rol gekregen in het project (en daarmee ook in de aanbesteding).

Resultaten

  • Aanbesteding volgens planning verlopen
  • Uitvoeringsfase loopt nog