Gespecialiseerd adviesbureau in ketensamenwerking

Prowez is een adviesbureau, gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van keteninrichting, inkoop(strategie) en contractering. Prowez is afgeleid van het Engelse woord ‘prowess’ dat ‘expertise’ en ‘durf’ betekent. Dat sluit naadloos aan op wat wij doen bij onze klanten: de samenwerking tussen opdrachtgevers en service providers zodanig vormgeven en faciliteren dat er gebruik wordt gemaakt van ieders expertise, waarbij het nastreven van gezamenlijke belangen centraal staat. Die nieuwe manier van samenwerking vergt vaak de nodige durf over en weer; er is immers sprake van een verandertraject.

Projecten

Diensten

Klanten

Schiphol
NS
Rijkswaterstaat
ProRail
Relationele contracten (voorkant)

Ons nieuwe boek over relationele contracten

Ons nieuwste boek “Relationele Contracten; bouwen aan vertrouwen: inkoop en contractmanagement in dynamische tijden” is  geïnspireerd door en gebaseerd op de boeken van Kate Vitasek van de University of Tennessee. In dit boek wordt het nut en noodzaak van relationele contracten beschreven.

Wilt u meer weten?

Heeft u interesse gekregen in wat wij voor u kunnen betekenen met onze diensten?