2021-06-22T05:25:28+00:00

Security Monitoring

Projectnaam: Security Monitoring van de IT- en OT-systemen Opdrachtgever: Fluvius Rollen: Inkoopstrateeg, Best Value adviseur Periode: 2018-2019 Fluvius is een groot nutsbedrijf in Vlaanderen voor elektriciteit, gas, warmte, openbare verlichting, Lees meer

2021-06-22T09:24:24+00:00

Stenendijk Hasselt

Projectnaam: Hoogwaterbeschermingsprogramma Dijkversterking Stenendijk Hasselt Opdrachtgever: Waterschap Drents Overijsselse Delta Rollen: Inkoopstrateeg, Inkoopmanager Periode: 2019-2020 De Stenendijk is een monumentale dijk ten zuidoosten van de Overijsselse plaats Hasselt. De dijk Lees meer

2021-06-22T09:42:15+00:00

Digitale leer- en werkomgeving

Projectnaam: Digitale leer- en werkomgeving Opdrachtgever: Hogeschool Arnhem-Nijmegen Rollen: Best Value-adviseur Periode: 2019 De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is met 31.000 studenten een van de grotere hogescholen van Lees meer

2021-06-22T05:27:52+00:00

Fluvius Afvalmanagement

Projectnaam: Duurzaam afvalmanagement Opdrachtgever: Fluvius België Rol: Best Value adviseur Periode: 2018-2019 Fluvius is de Belgische netbeheerder van elektriciteit en aardgas in alle gemeenten van Vlaanderen. Met het project duurzaam Lees meer