Het zoeken en vinden van de juiste partner is een belangrijk onderdeel van het inkoopproces. Prowez heeft kennis van en ervaring met het inkopen in zowel het private als het publieke domein. Wij kunnen faciliteren in het opzetten en uitvoeren van alle mogelijke aanbestedingsprocedures: (niet-)openbare procedure, concurrentiegerichte dialoog, onderhandelingsprocedure en innovatiegericht partnerschap.

Contractmanagement is het managen van alle in het contract vastgelegde verantwoordelijkheden, verplichtingen, procedures, afspraken, voorwaarden en tarieven. Ook houdt contractmanagement in het managen van alle onduidelijkheden, hiaten, en gewenste wijzigingen in het contract met als doel het realiseren van de contractdoelstellingen. Wij hebben ervaring met het contractmanagement van diensten en werken en in het bijzonder van systeemgerichte contractbeheersing (SCB).

Projecten

Wilt u meer weten?

Heeft u interesse gekregen in wat wij voor u kunnen betekenen met onze diensten?