In een inkoopstrategie wordt aan de hand van de projectdoelstellingen afgewogen wat de organisatie zelf wil doen en wenst uit te besteden, in welke onderdelen het werk of de dienst wordt opgeknipt (percelen), welke contractvorm c.q. bouworganisatievorm het beste past en welke samenwerkingsvorm. Prowez heeft ruime ervaring met het opstellen en kritisch reviewen van inkoopstrategieën. Daarnaast hebben de adviseurs van Prowez ervaring in tenderboards, die ten doel hebben de directies van organisaties te adviseren in (strategische) inkoopbeslissingen.

Elk model of systeem heeft zijn eigen doel. En bij elk systeem past een “eigen” businessmodel, een eigen kijk op de wijze waarop de scope van het werk wordt bepaald, een eigen manier om prestaties te meten, een eigen wijze van beprijzing en een eigen besturingsstructuur. We noemen dit de een Sourcing Business Model. In totaal bestaan er zeven Sourcing Business Modellen: basisleverancier, erkende leverancier, voorkeursleverancier, prestatiecontract, uitkomstengericht contract, shared service center en aandelenparticipatie.

Bij het inrichten van klant-leverancierrelaties is het essentieel om een model consistent in te richten. Prowez kan adviseren bij het kiezen van het juiste Sourcing Business Model aan de hand van Business Model Mapping, zoals ontwikkeld door de University of Tennessee. Hierbij bepalen we aan de hand van 14 attributen het relationele model en aan de hand van 11 attributen het economische model. Door deze dimensies te combineren ontstaat er inzicht in het beste Sourcing Business Model.

Projecten

2021-06-22T09:24:24+00:00

Stenendijk Hasselt

Projectnaam: Hoogwaterbeschermingsprogramma Dijkversterking Stenendijk Hasselt Opdrachtgever: Waterschap Drents Overijsselse Delta Rollen: Inkoopstrateeg, Inkoopmanager Periode: 2019-2020 De Stenendijk is een monumentale dijk ten zuidoosten van de Overijsselse plaats Hasselt. De dijk Lees meer

Wilt u meer weten?

Heeft u interesse gekregen in wat wij voor u kunnen betekenen met onze diensten?