Prowez is gespecialiseerd in Vested Outsourcing en beschikt over meerdere Vested Deal Architects. Vested Outsourcing is gebaseerd op onderzoek van de University of Tennessee door Kate Vitasek. Deze gelicenseerde methodiek wint steeds meer aan interesse, niet alleen bij inkopers, maar ook bij verkopers en de business. In Nederland is NEVI het officiele Vested Center of Excellence. Prowez is nauw verbonden met NEVI en kan vanuit die hoedanigheid organisaties begeleiden bij het implementeren van de Vested methodiek. Vested is een nieuwe denk- en werkwijze, met als doel hoogwaardige samenwerking tussen organisaties in te richten die échte win-win relaties mogelijk maakt. En waarbij de betrokken organisaties zich op basis van gelijkwaardigheid committeren aan elkaars succes. Wanneer goed toegepast, bevordert een Vested®-aanpak een omgeving die innovatie stimuleert, resulterend in verbeterde service, lagere kosten en voor beide partijen waarde die daarvoor nog niet bestond.

Projecten

Wilt u meer weten?

Heeft u interesse gekregen in wat wij voor u kunnen betekenen met onze diensten?