• Projectnaam: Main Contracts 2019-2028
  • Opdrachtgever: Schiphol
  • Rollen: Inkoopstrateeg en Best Value adviseur
  • Periode: 2017-2019

Schiphol heeft in de zogeheten Main Contracts een nieuwe aanpak ontwikkeld waarin de bouwpartners in een 9-jarige raamovereenkomst samen met de luchthaven werken aan de missie van de luchthaven genaamd ‘Europe’s Preferred Airport’. In de Main Contracts wordt gewerkt aan het onderhouden (OPEX) en upgraden met projecten (CAPEX) van de fysieke infrastructuur op Schiphol, zoals de landingsbanen en de terminalgebouwen. Gezien het opdrachtvolume van de Main Contracts (25% spend totaal Schiphol), verwacht Schiphol een significante bijdrage aan de missie vanuit deze contracten. Voor de nieuwe generatie Main Contracts verschuift Schiphol naar een risico- en prestatiegerichte aansturing van de Opdrachtnemers. Schiphol wil een partnerschap met de Opdrachtnemers opbouwen die het voor beide partijen de moeite waard maakt om gedurende de looptijd van 9 jaar te blijven investeren in het realiseren van de missie van Europe’s Preferred Airport. In het contract is daarom de ambitie opgenomen om van een prestatiecontract door te ontwikkelen naar een relationeel contract op basis van de principes van Vested.

Rol Prowez

Voor Schiphol heeft Prowez het toepassen van de Best Value aanpak tijdens de contractvoorbereiding, de aanbesteding en de concretiseringsfase begeleid. Prowez heeft daarnaast de aanpak voor risicogestuurde contractbeheersing ontwikkeld voor de raamovereenkomst en de onderliggende nadere overeenkomsten (Basisovereenkomsten) met de Opdrachtnemers.

Resultaten

  • De aanbesteding (met 6 percelen en een opdrachtwaarde van 2,5 miljard) van het grootste onderhoudscontract van Nederland is binnen de planning afgerond, zonder protest.
  • De Opdrachtnemers gaan aan de slag met verminderen klimaatgasemissie door bijvoorbeeld verLEDding, hergebruik van materialen in materialenhubs, en met predictive maintenance
  • De inzet van onze adviseurs is gescoord met een 5 (schaal 1-5).

Artikel

In de Deal! van Juni 2019 is een artikel gepubliceerd over dit project. Deze is hier na te lezen.