De Best Value aanpak heeft zich de afgelopen jaren in Nederland (en daarbuiten) bewezen. De inkoopmethodiek heeft zich ontwikkeld tot een meer integrale aanpak waarin het benutten van expertise centraal staat.

Belangrijkste uitgangspunten van Best Value zijn:

  • Het benutten van expertise
  • Het creëren van transparantie
  • Het creëren van een win-win relatie

Prowez kan het volledige Best Value traject begeleiden vanaf de voorbereidingsfase tot en met de leveranciersselectie en/ of de uitvoering. We volgen hierbij de stappen uit de aanpak, zoals ook beschreven in het boek “Prestatieinkoop”, waarvan Jeroen van de Rijt de co-auteur is. De aanpak betekent een paradigmaverandering: van het controleren en beheersen van aanbieders naar loslaten en vertrouwen, van het sturen door de opdrachtgever naar het laten leiden door de opdrachtnemer. Zoals een bergbeklimmer op expeditie die zich naar de top wil laten leiden door de gids. Prestaties van aanbieders vormen hierbij de basis. Onze adviseurs hebben ervaren dat deze paradigmaverandering alleen tot stand komt indien een project van begin tot eind wordt begeleid. Onze filosofie is om het Best Value-gedachtegoed te borgen in de organisatie van de opdrachtgever, waardoor de betrokkenheid van onze adviseurs in de tijd (bewust) afneemt.

Afhankelijk van het kennisniveau en het vraagstuk binnen de organisatie kunnen we meer nadruk leggen op de begeleiding van een van de fasen (voorbereiding, selectie, concretisering, uitvoering). Neemt u vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden indien u hierover van gedachten wilt wisselen.

Projecten

Wilt u meer weten?

Heeft u interesse gekregen in wat wij voor u kunnen betekenen met onze diensten?