• Projectnaam: Cleaning Services voor de passagiers- en personeelsruimtes
  • Opdrachtgever: Brussels Airport Company
  • Rollen: Best Value adviseur
  • Periode: 2018-2019

Brussels Airport was ontevreden over de dagelijkse en periodieke reiniging van publieke en staff zones van de luchthaven. Ook wilde zij de zogeheten passenger experience verhogen. Daarom koos zij voor resultaatgerichte schoonmaak waarbij de totale beleving van de passagiers en medewerkers centraal stonden. Ambities bij deze inkoop waren:

  • Maximale passagiers- en stafftevredenheid en een volwaardige beleving
  • Continue verbetering van processen, mensen, producten, uitrusting, data intelligentie en resultaten
  • Duurzame ontwikkeling (inclusiviteit, innovatie, milieuimpact)

Om deze ambities te realiseren koos de luchthaven voor de Best Value Aanpak voor het aanbesteden en contracteren. Ook koos zij voor een langdurige samenwerking met één schoonmaakdienstverlener. De totale contractwaarde voor de eerste 3 jaar was ruim € 30 miljoen, met verlenging tot maximaal 7 jaar. Tijdens de aanbesteding was er intensief contact met geïnteresseerde partijen over de nieuwe aanpak.

Rol Prowez

Voor Brussels Airport heeft Prowez het toepassen van de Best Value aanpak tijdens de voorbereiding tot publicatie/ contractvoorbereiding, de aanbesteding en de concretiseringsfase begeleid. Daarnaast heeft Prowez de inkopers en medewerkers uit de business van Brussels Airport opgeleid in de toepassing van Best Value.

Resultaten

  • De aanbesteding is binnen de planning afgerond, zonder protest
  • De winnende dienstverlener onderscheidde zich met bewezen expertise in het verhogen van de passenger experience, en stelde een innovatie- en procesmanager aan om samen met Brussels Airport producten en processen verder te ontwikkelen.