• Projectnaam: Nye Fjerdingby Skole
  • Opdrachtgever: Gemeente Rælingen, Noorwegen
  • Rollen: Best Value adviseur
  • Periode: 2019-2020

In Fjerdingby, het administratieve hart van de gemeente Rælingen, was de basisschool uit zijn jasje gegroeid. Bij de bouwplannen voor een nieuw, groter schoolgebouw hebben de beleidsmakers besloten volgens de Best Value-methodiek te werken. De nieuwe school zal ruimte bieden aan zo’n 770 leerlingen. De totale kosten voor het project worden geraamd op 450 miljoen Noorse kroon (zo’n €42 miljoen). Het gebouw wordt in januari 2023 in gebruik genomen.

Doelstellingen bij het project zijn:

  • Het zoveel mogelijk bijdragen aan een goede leeromgeving, persoonlijke ontwikkeling en een goede werkomgeving voor de gebruikers van het gebouw.
  • Laagst mogelijke kosten voor de gemeente tijdens de verwachte levensduur van de school.
  • Minimale overlast voor belanghebbenden/omwonenden bij de uitvoering van het bouwproject.
  • Laagst mogelijke milieu-impact tijdens de verwachte levensduur van de school.

Om deze doelstellingen te realiseren koos de Gemeente Rælingen voor de toepassingen van de Best Value aanpak. Volgens Eivind Glemmestad, de gemeentedirecteur van Rælingen, betreft het de eerste school in Noorwegen die wordt gebouwd volgens de Best Value-methode, en is het de grootste in zijn soort van alle utiliteitsbouwprojecten waar momenteel aan wordt gewerkt. Volgend op een tenderproces, dat werd begeleid door de adviseurs van Prowez (onder de naam Best Value Group), werd HENT gekozen als de projectontwikkelaar en aannemer.

Rol Prowez

Voor de gemeente Raelingen heeft Prowez het toepassen van de Best Value aanpak tijdens de voorbereiding tot publicatie/ contractvoorbereiding, de aanbesteding en de concretiseringsfase begeleid. Daarnaast heeft Prowez de inkopers en medewerkers uit de business van de gemeente opgeleid in de toepassing van Best Value.

Gevraagd naar waarom de gemeente zich wendde tot een Nederlands adviesbureau, stelt Per Johan Hellevik Carlsson, Department Manager Development Real Estate bij gemeente Rælingen: “Fjerdingby’s school is het meest uitgebreide project dat onze gemeente ooit heeft geïnitieerd. In het plannen van het project zagen we al gauw interessant potentieel in Best Value als projectbenadering. Aangezien er niet eerder Best Value-projecten op deze schaal zijn uitgevoerd in Noorwegens utiliteitsbouw, realiseerden we dat we ondersteuning en begeleiding nodig hadden bij het proces.”

Resultaten

De gemeente Rælingen en haar partner HENT wonnen met deze aanbesteding de Procurement Award van het Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). (zie ook https://dfo.no/nyhetsarkiv/anskaffelsesprisen-2021-til-raelingen-kommune-og-hent)

De jury benadrukt o.a. het werk met marktdialoog, duidelijke doelstellingen en dat de competitie verschillende manieren heeft gefaciliteerd om aan de behoeften van de klant te voldoen. Zeer positief is ook de goede focus op rolverduidelijking en routines voor het omgaan met uitdagingen, en regelmatige opvolging hiervan. Het is de jury duidelijk dat er in het hele proces holistisch is nagedacht, wat tot nu toe goede resultaten heeft opgeleverd. Nog enkele concrete resultaten:

  • 17,5% lagere kosten per studentenplaats vergeleken met 6 vergelijkbare referentieprojecten
  • 20% lagere LCC en 51% minder uitstoot van broeikasgassen dan referentieontwerp