• Projectnaam: HICC
  • Opdrachtgever: Stedin
  • Rol: Best Value adviseur en Vested Deal Architect
  • Periode: 2018-heden

Als netbeheerder in de Randstad is Stedin verantwoordelijk voor het transport van elektriciteit en gas naar circa 2 miljoen huishoudens en zakelijke klanten. Als gevolg van de energietransitie staat Stedin voor grote uitdagingen. Om hier goed op voorbereid te zijn, wil het bedrijf wendbaar en doelgericht met innovatie bezig zijn. Om die reden zoekt het naar leveranciers die hierin proactief een belangrijke rol kunnen spelen.

Om flexibel op toekomstige uitdagingen te kunnen inspelen, hanteert Stedin het principe ‘cloud, tenzij’ binnen de IT-strategie. Om de stap naar de cloud te kunnen maken, moet een nieuwe regieorganisatie worden ingericht. Die is verantwoordelijk voor een efficiënt en veilig gebruik van hybride IT-diensten, van zowel traditionele IT als innovatieve private diensten en openbare cloud-diensten. Stedin noemt dit het Hybrid IT Competence Center (HICC).

Dit is ook de reden dat het bij het aflopen van het IT-outsourcingcontract een andere inkoopstrategie heeft gekozen. Geen traditionele opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie meer, maar juist een verhouding waarin de expertise van de leverancier een belangrijke rol speelt. Verder staan partnerschap en de belangen van beide partijen centraal. Dit in tegenstelling tot voorschrijven wat de leverancier moet doen en het op voorhand afschuiven van alle aansprakelijkheid en risico’s.

Rol Prowez

Voor Stedin heeft Prowez het toepassen van de Best Value aanpak tijdens de contractvoorbereiding, de aanbesteding en de concretiseringsfase begeleid. Daarnaast heeft Prowez de workshops gefaciliteerd van het traject dat Stedin en Sentia hebben doorlopen om tot een Vested-overeenkomst.