• Projectnaam: IJsselwerken
  • Opdrachtgever: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  • Rollen: inkoopstrateeg, inkoopmanager en facilitator relationeel contract
  • Periode: 2018-2020

De IJsseldijk is een van de vele dijken die Nederland beschermt tegen hoog water. Het project IJsselwerken betreft een, voor natte werken, omvangrijk dijktraject van 28,9 kilometer tussen Zwolle en Olst waarvan 28,8 kilometer niet aan de nieuwe wettelijke normen voldoet.Het project zorgt dat de dijk versterkt gaat worden en straks weer voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft gekozen voor een vroegtijdige marktbenadering met één contract met twee deelovereenkomsten (planuitwerking en realisatie): een zogenaamde tweefasenovereenkomst. Dit contract kent een richtprijs (targetprijs) voor de planuitwerking en een richtprijs voor de realisatie met een koppeling voor over- en onderschrijdingen naar een risico- en kansenfonds. Via een concurrentiegerichte dialoog heeft het Waterschap de partij met de Beste Prijs-Kwaliteitverhouding geselecteerd.

Rol Prowez

Voor Waterschap Drents Overijsselse Delta (DOD) heeft Prowez in samenwerking met de contractmanager van Waterschap DOD het inkoopplan opgesteld (met daarin een prijsmodel om de belangen van het Waterschap en de combinatie zo veel mogelijk gelijk te richten), de aanbesteding voorbereid en de aanbesteding (inclusief de beoordeling van de plannen) begeleid. Na gunning heeft Prowez een aantal workshops verzorgd om het relationele contract verder vorm te geven.

Resultaten

  • De winnende inschrijver (Boskalis) heeft een aantal optimalisaties voorgesteld, die zullen leiden tot forse besparingen ten opzichte van het voorkeursalternatie.