• Projectnaam: Digitale leer- en werkomgeving
  • Opdrachtgever: Hogeschool Arnhem-Nijmegen
  • Rollen: Best Value-adviseur
  • Periode: 2019

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is met 31.000 studenten een van de grotere hogescholen van Nederland en verzorgt hbo-opleidingen. De HAN is het deeltijdonderwijs aan het herinrichten om het beter te laten aansluiten op de wensen van de (werkende) doelgroep, het zogenaamde “toekomstbestendig deeltijdonderwijs”. De HAN zocht een leverancier die een digitale leer- en werkomgeving kan leveren als ondersteunend systeem voor het deeltijdonderwijs (optioneel uit te breiden voor voltijdonderwijs). De HAN heeft hierbij de Best Value aanpak toegepast. De HAN is van mening de beste resultaten behaald kunnen worden door gebruik te maken van deze aanpak bij deze aanbesteding, met name gezien de tijdsdruk op het project.

Rol Prowez

De Best Value Group heeft de HAN begeleid bij het implementeren van de Best Value aanpak in het traject vanaf de contractvoorbereiding tot en met de oplevering van de digitale leeromgeving.

Resultaten

  • Contractvoorbereiding in 3 maanden afgerond
  • Aanbesteding in 2 maanden afgerond
  • Concretiseringsfase in 1 maand afgerond
  • Implementatie digitale leeromgeving op tijd en zonder meerwerk

Categorieën: