• Projectnaam: Huis van Haarlemmermeer
  • Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer
  • Rollen: inkoopstrateeg
  • Periode: 2016

De afgelopen jaren is door de gemeente Haarlemmermeer gewerkt aan een visie op de gemeentelijke organisatie in de toekomst en de daarvan afgeleide huisvestingsbehoefte. Aanleiding hiervoor is de noodzaak om het huidige raadhuis zowel functioneel als technisch grondig te renoveren en moderniseren. De gemeente Haarlemmermeer wenst hierbij een transitie te maken van het huidige raadhuis naar een modern en duurzaam raadhuis, bestaande uit een bestuursdeel, publiek deel en een werkgebouw. Hiervoor is een project opgestart onder de naam ‘Huis van HLMRMeer’. Huis van HLMRMeer beslaat ca. 11.000 m2 kantoor voor de gemeentelijke huisvesting en het behoud van ca. 600 van de nu aanwezige openbare parkeerplaatsen. Verdere invulling wil de gemeente zo veel als mogelijk aan de markt overlaten. Mogelijk wordt voor een gedeelte van de gemeentelijke huisvesting ingezet op een huurscenario in plaats van volledig eigendom. Op dit moment vindt besluitvorming plaats over de voorkeursvariant.

Rol Prowez

Prowez stelde samen met To Interface de realisatiestrategie op voor het Huis van HLMRMeer. In deze realisatiestrategie diende rekening gehouden te worden met de in ontwikkeling zijnde stedebouwkundige visie voor het grotere gebied. Het ging daarbij o.a. om de ontwikkeling van commerciële functies alsook om de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de functie parkeren. In deze realisatiestrategie is antwoord gegeven op de vraag hoe het Huis van Haarlemmermeer, de parkeerfunctie en de overige voorziene commerciële ontwikkelingen het beste gerealiseerd kunnen worden. Het betrof afwegingen over wel of geen integrale gebiedsontwikkeling, te contracteren werkpakketten, eigendom versus huur, te hanteren contractvormen en huurscenario’s, exploitatie en onderhoud, aanbestedingswijze en planning en fasering.