• Projectnaam: Duurzaam afvalmanagement
  • Opdrachtgever: Fluvius België
  • Rol: Best Value adviseur
  • Periode: 2018-2019

Fluvius is de Belgische netbeheerder van elektriciteit en aardgas in alle gemeenten van Vlaanderen. Met het project duurzaam afvalmanagement wilde Fluvius  concrete invulling geven aan haar ambities om een voorbeeldrol in te nemen op het vlak van duurzaam afvalmanagement. Binnen het project lag de focus onder andere op het inbedden van circulaire economie in het afvalmanagement en de eigen bedrijfsvoering, door grondstoffen-materialen- en afvalstromen afkomstig van de activiteiten van Fluvius grondig te herwaarderen en duurzamer te managen. Om de stap naar meer duurzaamheid te zetten heeft Fluvius haar ambitie in de markt uitgevraagd met als doel een partner te vinden die middels expertise over de laatste technologieën en innovaties aantoonbaar meer duurzaamheid kon realiseren op het vlak van afvalmanagement. Traditioneel werd de dienstverlening uitgevraagd middels een door Fluvius opgesteld bestek waarbij gegund werd op basis van laagste prijs. In dit project heeft Fluvius het roer omgegooid en zich meer gefocust op het definiëren van de essentie van de dienstverlening “wat willen we bereiken” nu en in de toekomst. Fluvius heeft hierbij de Best Value aanpak ingezet om expertise uit de markt te halen en benutten.

Rol Prowez

Voor Fluvius heeft Prowez het toepassen van de Best Value aanpak tijdens de voorbereiding tot publicatie/ contractvoorbereiding, de aanbesteding en de concretiseringsfase begeleid. Daarnaast heeft Prowez de inkopers en medewerkers uit de business van Fluvius opgeleid in de toepassing van Best Value.

Resultaten

  • Eerste project in België op afvalmanagement dat resultaatgericht is ingekocht, waarbij nadrukkelijke focus lag op het realiseren van duurzame afvalverwerking en circulariteit
  • Binnen 2 maanden na ingang nieuwe dienstverleningscontract werden innovatieve voorstellen gedaan, waarbij het voorgaande contract gedurende gehele contract termijn geen innovatieve voorstellen werden gedaan.
  • Verlaging van transporten op de weg en besparing ritten.
  • Optimalisaties in inzicht rond recycleerbare onderdelen.

Categorieën: