• Projectnaam: Gebiedsontwikkeling Langestraat
  • Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
  • Rol: Best Value-adviseur
  • Periode: 2019-2021

Provincie Noord-Brabant (NB) heeft gekozen om voor het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langestraat (GOL) Best Value toe te passen. GOL is een icoonproject van de Provincie Noord-Brabant. In het project werkt de gemeente samen met 20 andere partijen om de kwaliteit van de omgeving rond de A59 te verbeteren. De 20 partijen willen in dit project door middel van integrale gebiedsontwikkeling de functies wonen, werken en recreëren in samenhang ontwikkelen. Dit vraagt om een goede samenwerking tussen de publieke partijen, maar ook met private partijen.

Rol Prowez

Prowez heeft de Provincie Noord-Brabant begeleid bij het implementeren van de Best Value aanpak in het traject vanaf de contractvoorbereiding tot en met de concretiseringsfase. Tijdens de realisatiefase heeft Prowez in samenwerking met Multividuals de PSU/PFU georganiseerd, waarbij het Best Value gedachtengoed is “opgefrisd”.

Resultaten

De winnende inschrijver had de hoogste kwaliteitswaarde en de laagste prijs.