• Projectnaam: PHS Den Bosch – Vught
  • Opdrachtgever: ProRail
  • Rollen: Adviseur relationeel contract
  • Periode: 2021

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu werken ProRail en vervoerders aan het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). De kern van het programma is om meer personentreinen op drukke trajecten te laten rijden en voldoende ruimte voor het goederenvervoer te creëren.  Een belangrijk onderdeel het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) is de uitbreiding van drie naar vier sporen tussen ‘s-Hertogenbosch en Vught Aansluiting en de bouw van een ongelijkvloerse kruising bij Vught Aansluiting, zodat treinen onafhankelijk van elkaar kunnen kruisen.

ProRail heeft voor het project een raamovereenkomst gesloten met het ingenieursbureau Movares dat gedurende de gehele realisatiefase als projectpartner van ProRail zal acteren. De intentie van ProRail is om een verbintenis aan te gaan voor een periode van ongeveer 10 jaar. In de raamovereenkomst hebben ProRail en Movares afgesproken om te werken met zes leidende samenwerkingsprincipes. Beide partijen hebben Prowez gevraagd om hen te faciliteren bij het opstellen van een relationeel contract om invulling te geven aan deze leidende principes om zo de belangen gedurende de gehele contractperiode zo veel mogelijk gelijkgericht te houden.

Rol Prowez

Prowez heeft de projectteams van ProRail en Movares begeleid bij het opstellen van het relationele contract. Hierbij heeft Prowez gebruik gemaakt van de vijf stappen van “Getting to We” zoals beschreven in het boek Relationele contracten. Tijdens de contractfase ondersteunt Prowez beide teams in zogenaamde “uitzoomsessies”, waarin beide teams reflecteren op de zes leidende principes en de samenwerking.