• Projectnaam: Security Monitoring van de IT- en OT-systemen
  • Opdrachtgever: Fluvius
  • Rollen: Inkoopstrateeg, Best Value adviseur
  • Periode: 2018-2019

Fluvius is een groot nutsbedrijf in Vlaanderen voor elektriciteit, gas, warmte, openbare verlichting, telecommunicatie en riolering. De organisatie wilde (toekomstige) cyberaanvallen snel kunnen detecteren en tijdig en gepast kunnen reageren. Ook wilde Fluvius de eigen maturiteit op vlak van ‘security awareness’ verhogen. Het zocht daarom een dienstverlener een Security Operations Center (SOC) opzet met een Security Information & Event Management (SIEM) oplossing ‘as a service’. De initiële looptijd was 4 jaar met verlenging mogelijk tot 8 jaar. Prowez ontwikkelde een inkoopstrategie waarbij de dienstverlener prestatiegericht wordt beloond en verlenging kan verdienen bij aantoonbaar bijdragen aan de ambities van Fluvius. De opdracht kende een ontwikkelpad waarin de dienst gestaag naar steeds meer onderdelen van Fluvius werd uitgerold. De dienstverlener werd gestimuleerd kosten te besparen door compensatie van de gedorven winstmarge over de lagere kosten bij een uitbreiding. Voorafgaand aan de aanbesteding konden marktpartijen input geven op de concept Request For Proposal. Ook was er tijdens de aanbesteding veel tijd voor voorlichting van marktpartijen over de gewenste werkwijze. Samen met de winnende partij is bij de start vele aandacht besteed aan een gestructureerde governance en prestatiemeetsysteem.

Rol Prowez

Voor Fluvius heeft Prowez het toepassen van de Best Value aanpak tijdens de voorbereiding tot publicatie/ contractvoorbereiding, de aanbesteding en de concretiseringsfase begeleid. Daarnaast heeft Prowez de inkopers en medewerkers uit de business van Fluvius opgeleid in de toepassing van Best Value.

Resultaten

De aanbesteding is afgerond binnen planning en zonder protest

Categorieën: