• Projectnaam: Nieuwbouw en renovatie Museum Arnhem
  • Opdrachtgever: Gemeente Arnhem
  • Rollen: Inkoopstrateeg, Best Value-adviseur
  • Periode: 2019

Museum Arnhem ondergaat een ingrijpende vernieuwing. Het Museum wordt deels gesloopt, deels gerenoveerd en er vindt nieuwbouw plaats. De nieuwbouw betreft een bovengrondse bouwlaag en 2 ondergrondse bouwlagen. De renovatie betreft een interne verbouwing van het Rijksmonument. De opdracht omvat de sloop, bouwkundige en civiele werken en de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties.

Na een eerdere mislukte aanbesteding in 2018 heeft de gemeente een nieuwe aanbesteding op de markt gebracht. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerdere aanbesteding waren: het uitwerken van de vraagspecificatie in bouwteam-verband de werkgebieden bouw, werktuigbouw en elektrotechniek in één perceel, de keuze voor een Europese niet-openbare procedure met mondelinge individuele inlichtingengesprekken, een vraagspecificatie (gebaseerd op het ‘oude’ bestek) met drie verschillende vrijheidsgraden: 1: harde eisen (volledig conform bestek), 2: eisen waarvoor inschrijvers alternatieven kunnen voorstellen en 3: eisen waarbij ruimte is voor de vrije invulling door de opdrachtnemer, een gunningscriterium beste prijs-kwaliteit-verhouding (kwaliteit ca 80% en prijs ca 20%), een prijscomponent bij inschrijving bestaat uit opslagen en tarieven met een plafondbedrag als taakstelling en realisatie op basis van een UAV-gc contract.

Rol Prowez

Voor Gemeente Arnhem heeft Prowez in samenwerking met de projectmanager, de adviseur vastgoed en de inkoopmanager een marktconsultatie onder 20 bedrijven uitgevoerd, de nieuwe inkoopstrategie bepaald, de aanbesteding voorbereid inclusief de bouwteamovereenkomst en de aanbesteding inclusief de beoordeling van de plannen begeleid.

Resultaten

  • De winnende inschrijver (Rots Bouw) heeft zich gecommitteerd om het project binnen budget op te leveren.
  • In samenwerking met specialist CT De Boer heeft Rots Bouw een unieke oplossing voorgesteld om via uitschuiven een nieuwe vleugel aan het Museum Arnhem toe te voegen.

Artikelen