• Projectnaam: Werken en Engineering in Strategische Partnerschappen
  • Opdrachtgever: Gasunie
  • Rollen: plaatsvervangend programmamanager, inkoopstrateeg, inkoopadviseur, contractadviseur, bouwteamcoach
  • Periode: 2022-heden

Gasunie is het overheidsbedrijf dat verantwoordelijk is voor transport van gas in Nederland. De energietransitie zorgt ervoor dat de Gasunie zich meer gaat richten op het transport van andere gassen zoals waterstof, warmte en groen gas. Dit betekent dat bovenop de vraag om bestaande infrastructuur te onderhouden, er ook nieuwe infrastructuur nodig is. Tegelijkertijd is er een krappe arbeidsmarkt met beperkte capaciteit bij marktpartijen. Om deze opgave te realiseren heeft Gasunie gekozen voor een strategisch partnerschap door middel van langjarige raamovereenkomsten met ingenieursbureaus en aannemers.

De contracten binnen WESP (Werken en Engineering in Strategische Partnerschappen) hebben een maximale looptijd van 10 jaar. In totaliteit zijn er 3 verschillende contracten: contracten voor Ingenieursdiensten (FEED, Engineering en Omgevingsmanagement), Transportleiding werken en Stations & Installatie werken. In totaal kan de financiële som van WESP oplopen tot € 7 miljard. De kern van WESP is dat om projectoverstijgende doelen te bereiken alle partijen moeten samenwerken aan gezamenlijke doelen. Voor de Gasunie ligt de focus dus niet alleen op de relatie met de individuele marktpartijen in projecten, maar juist om die gezamenlijke doelen te halen is de relatie tussen marktpartijen van belang. Hiervoor is het partnerplatform ingericht, waarbij de marktpartijen onderling focussen op samenwerken en het doorontwikkelen van de nodige innovaties voor de energietransitie.

Rol Prowez

De adviseurs van Prowez vervullen diverse rollen binnen WESP als plaatsvervangend programmamanager, partnerplatform lead, inkoopstrateeg en inkoop- & contractadviseur. Al twee jaar in aanloop naar het gunnen van de contracten is Prowez ingeschakeld om de inkoopstrategie te ontwerpen. Prowez heeft interviews gehouden met de betrokken stakeholders binnen Gasunie en een aantal marktpartijen. Op basis van de interviews heeft is vervolgens in co-creatie met Gasunie een concept inkoopstrategie opgesteld. Deze strategie is onder leiding van de adviseurs van Prowez in een marktconsultatie voorgelegd aan de geïnteresseerde aannemers. De aannemers hebben enthousiast gereageerd op de strategie, waarna Gasunie de inkoopstrategie definitief heeft vastgesteld.

Daarna zijn de adviseurs van Prowez betrokken geweest bij de Europese aanbesteding en heeft Prowez het beoordelingsteam begeleid. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het contracteren van 3 ingenieursbureaus voor een positie in FEED diensten, 3 voor een positie in Engineering diensten en 3 voor een positie in omgevingsmanagement. Voor het werken aan transportleidingen zijn er 6 aannemers gecontracteerd. Later in 2024 worden er aannemers gecontracteerd voor 3  posities voor het werken aan stations en installaties.

De raamovereenkomst is samen met de afdeling Corporate Legal van Gasunie opgezet aan de hand van de leidende principes voor samenwerking: wederkerigheid, autonomie, eerlijkheid, loyaliteit, proportionaliteit en consistentie. De raamovereenkomst bevat onder andere een verdelingsmethodiek van de projecten tussen de raamcontractanten, een balanced score card incentive voor het behalen van partijoverstijgende KPI en een mogelijkheid om cost-plus bekostiging te introduceren.

Tijdens de implementatie van de raamovereenkomst hebben de adviseurs van Prowez de rol van bouwteamcoach en als lid van het programmateam de aansturing van de implementatie  vervuld. Als start van het partnerplatform heeft Prowez een openingsdag georganiseerd met alle gecontracteerde ingenieursbureaus, aannemers en Gasunie. Deze dag stond in het teken van kennismaken met elkaar, het samen doorleven van de leidende principes aan de hand van persoonlijke ervaringen en het komen tot een gezamenlijke visie voor alle projecten en betrokkenen binnen WESP.

Resultaten

  • Grote interesse van ingenieursbureaus en aannemers en enthousiasme over de inkoopstrategie.
  • Aanbestedingen volgens (ambitieuze) planning verlopen 5 (combinaties van) ingenieursbureau en 6 (combinaties van) aannemers gecontracteerd.
  • Gezamenlijke start van het partnerplatform met aanwezigen van alle marktpartijen en Gasunie, waarop één gezamenlijke visie is ontwikkeld.