Een relationeel contract gaat uit van de gedachte dat het onmogelijk is om een perfect waterdicht contract te schrijven. In de wetenschap dat tijdens de looptijd van het contract er van alles verandert is het idee van een relationeel contract dat er een focus moet zijn op gewenste gedragingen bij veranderende omstandigheden. Leidende principes als “eerlijkheid” en “wederkerigheid” spelen daarbij een grote rol.

Een relationeel contract is gericht op een langlopende strategische samenwerking tussen partijen. Die samenwerking is niet zozeer gericht op het verkopen van producten of diensten of het bouwen van een werk, maar komt tot stand om de belangen van de deelnemende partijen op elkaar af te stemmen en om een gezamenlijk afgesproken doel te bereiken. Prowez helpt organisaties om nieuwe of bestaande contracten volgens een 5-stappen proces om te bouwen naar een relationeel contract.

Wij kunnen u helpen met Prestatiecontracten, Twee-fasen-overeenkomst, Bouwteam en Alliantie.

Projecten

Wilt u meer weten?

Heeft u interesse gekregen in wat wij voor u kunnen betekenen met onze diensten?